Gáztűzhelyek

A sütés-főzés kényelmét szolgáló szerkezeti és automatikus elemek

Ezek a kezelési kényelmet és magasabb színvonalú szolgáltatást adó megoldásokritka kivételtől eltekintve hazai gyártmányokon sajnos még nem találhatók meg. Az igazsághoz tartozik azonban, hogy az újabb elemek alkalmazása sok esetben műszakilag nem is mindig indokolt, továbbá nem közömbös a technikai újdonságok árnövelő hatása sem. A műszaki kultúrához viszont hozzátartozik ezek ismerete még akkor is, ha hazai gyártányokon csak ritkán találhatók meg.

Gáztűzhelyek gyújtási rendszerei

A gyújtás minden egyes égő üzembehelyezésekor megismétlődő feladat. Ezért érthető módon az automatizálási törekvések ennek a munkafolyamatnak megkönnyítését célozzák. Először a főzőégők közé helyezett gyújtólánggal próbálkoztak, amely az egyes égőket gyújtócső segítségével gyújtja be. Az állandóan égő gyújtóláng gazdaságossági okok miatt nem terjedt el. A modern gáztűhelyekben a következő két alapvető gyújtási rendszerrel találkozunk.

Piezolelektromos gyújtó

A már ismertetett elven működő piezoelektromos gyújtó kis mérete, viszonylag alacsony ára lehetővé tette azt, hogy minden egyes égőt külön gyújtóval lássanak el. Eredetileg a piezoelektromos gyújtót a tűzhelycsaptól függetlenül szerelték , a begyújtásakor kellett a csapot elfordítani és a gyújtó gombját benyomni. A gyártó cégek további kényelmet szolgáló szerelvényt alakítottak ki, amely a piezoelektromos gyújtót is magába foglalja. A szerelvény a csap elforgatásával egyidőben keletkező szikrával rögtön az égőt is begyújtja.

Gyújtás segédenergiával

Kezdetben 1,5...4.5 V feszültésű szárazelemet használnak fel energiaforrásként a gyújtás céljára. Az elhasználódott elemek cseréje kényelmetlenséget okozott, ezért a már szintén megismert módon a 220 v 50 Hz-es hálózatot használják napjainkban segédenergiaként gyújtás céljára. A gyújtás céljára használt szárazelem és a 220 V-os elektromos hálózat is alkalmas további kényelemet szolgálóan a sütőkamra megvilágítására. Néhány hazai gáztűzhely tipuson megtalálható a 220 V-os hálózat segédenergiakánt való felhasználása a készülék begyújtásához és a sütőkamra megvilágításához.

Gyorsindító automatika

A piezoelektromos, vagy más forrásból nyert villamos feszültséggel gyújtó berendezéssel és termoelektromos égésbiztosítóval ellátott főző, vagy sütőégő üzembehelyezése az automatikus gyújtás révén kényelmesebb lenne, de az égésbiztosító miatt egyben hosszabb ideig tartó közreműködést igényel a tűzhely kezelőjétől. Ugyanis a begyújtáskor a termoelem felmelegedési idejéiga kezelőgombot nyomva kell tartani. Ezt az apró kellemetlenséget is kiküszöböli az ún. gyorsindító automatika, amelynél a kezelőgomb rövid idejű benyomása a következő folyamatokat indítja el:
- szabaddá válik a gáz útja az égőkhöz,
- a keletkező szikra begyújtja az égőt,
- a termoelem felmelegedéséig a mágnest külső áramforrás gerjeszti.

Főzőégő hőmérsékletszabályozása

A sütők után a fejlesztők megoldották a főzőégők hőmérsékletszabályozását is. A melegítendő edény hőmérsékletét a főzőégő központjából kiinduló rugóval az edény aljához szorított érzékelő méri. A szabályozó a kezelőgombon beállított és érzékelt hőmérséklet elérésének függvényében arányosan csökkenti, vagy növeli az égő terhelését. Egy tűzhelyen belül a megoldás költségessége miatt általában csak egy fözőégő van hőmérsékletszabályozóval ellátva. Közvetlenül az étellel érintkező hőmérsékletszabályozóval ellátott főzőégőket is forgalomba hoztak már, amely bár elvileg a legjobb megoldás, gyakorlati, kezelhetőségi, higiéniai problémái miatt azonban alig terjedt el.

Sütőkamra tisztítása

A sütőkkel kapcsolatos fejlesztés az utóbbi időben elsősorban a tisztítás műszaki megoldására irányul. Egyes sütők belső felületeit katalitikus zománcbevonattal látják el. A katalizátor hatására a sütő falára kerülő zsiradékok és egyéb oxidálható szennyeződések 175...280 C-on elgázosodnak. A visszamaradó finom por nedves ruhával, vagy puha kefével eltávolítható. a katalitikus zománc hátrány, hogy mechanikai behatásokkal szemben rendkivül érzékeny, és hatékonysága idővel csökken. Másik tisztítási módszer a pirolitikus eljárás. Az ételmaradékok 470...550 C-on katalizátor nálkül is oxidálódnak., így a sütő hőmérsékletét bizonyos időközönként 550 C- ra felmelegítve, a katalitikus eljáráshoz hasonló eredmény érhető el. A szokatlanul magas hőmérséklet eléréséhez nagyobb teljesítményű sütőégőre, különleges hőmérsékletszabályozóra és hőálló zománcbevonatra van szükség.

Főzési, sütési idő beállítása

A sütő, és főzőégők hőmérsékletszabályozásának megoldása nagymértékben elősegítette a teljesen automatikus, felügyeletet egyáltalán nem igénylő főzési, sütési technológia megvalósulását. A luxus készülékeket ún. kikapcsoló automatikával látják el, amely meghatározott (beállítható) idő elteltével automatikusan kikapcsolja az égőt. Az automatika villamos érintkezővel kombinált óraszerkezet, amely a termoelektromos égésbiztosító áramkörének megszakításával zárja az égő gázvezetékét, és egyúttal többnyire hangjelzéssel hozza a használó tudomására a beállított idő elteltét. A kikapcsoló automatikát általában a sötőégővel kapcsolják össze, de minden műszaki nehézség nélkül alkalmazható főzőégőkhöz is. A szuperkészülékek az üzembehelyező és kikapcsoló automatikáik révén teljesen automatikus főzést tesznek lehetővé. Az óraművel beállítható a főzés kezdetének kívánt időpontja és a főzés időtartama. A beállított időpontban a gyújtással kombinált gyorsító automatika üzembe helyezi az égőt, a hőmérsékletszabályozó a kivánt hőmérsékleten tartja az ellenőrizendő közeget, majd a megfelelő idő elteltével utasítást ad az égő leállítására. Az üzemelés alatt a termoelektromos égésbiztosító ügyel a lángra. a berendezés költésges, így egy készüléken belül általában csak egy égőt látnak el ilyen rendszerrel.