Gáztűzhelyek

Tűzhely bekötés

A vásárlás utáni kiszállítás és beszabályozás a ló költségére történik, ezért arra garanciális jótálási szelvényt nem szabad felhasználni.

FÖLDGÁZRA TÖRTÉNŐ CSATLAKOZTATÁS:

Földgázra történőcsatlakozás két változat szerintlehetséges:

- új vezeték kiépítése esetén a fogyasztóóra és a tűzhely rákötését a gázszolgáltató szakemberei végezhetik.

- régi készülék lecserélést, vagy a gázfogyasztóóra kiépítés után az új készülék üzembe helyezését gázigazolvánnyal rendelkező szakember is elvégezheti.

PB-GÁZ BEKÖTÉSE:

A gáztűzhely elkészültekor gondos ellenőrzést és a gáztípusnak megfelelő szabályozást végzünk, amelyet az SVT-WAMSLER RT. műszaki ellenőrzése a jótállási bizonylaton igazol. A földgázra beállított készülék PB-gázról csak szakszerű átszabályozás esetén üzemeltethető. Az Ön maximális biztonságát és korlátozott szabad idejét is figyelmbe véve javasuljuk, hogy mind a bekötés, illetve az átszabályozást és finombeállítást, szakképzett szerelővel végeztesse el.

A tűzhely kétoldali gázbecsaklakozási lehetőséggel rendelkezik, amelyek közül az egyik gyárilag le van zárva, a másikra - PB - gázra beállított tűzhely esetén - tömlővéget szerelünk. Amennyiben a tömlő csatlakozási helye az Ön igényének nem felel meg, úgy annak másik oldalra történő átszerelését az SVT-WAMSLER Rt. márkaszerviztől szíveskedjen kérni.

A nyomáscsökkentő-szerelést az alábbi tájékoztatató alapján kell elvégezni:

1, Az "egységcsomagból" a szerelvényeket kivesszük.

2, A nyomáscsökkentőre felszerelt gumitömlő szabad végére a rögzitő bilincset felfűzük.

3, A gázkészülék hátsó részén levő tömlővég bordázott résézt beszappanozzuk, majd ráhúzzuk a gumitömlőt úgy, hogy az ütközzön a tömlővég vállán.

4, Ezután a rögzitő bilincset a tömlővégen levő gumitömlőre huzzuk és a bilincs csavarját csavarhúzóval vagy 7mm laptávú villáskulccsal meghúzzuk olya módon, hogy a gumitömlő a tömlővégen ne tudjon elmozdulni. Ezekkel a műveletekkel a készülék és a nyomáscsökkentő összeszerelését elvégeztük.

5, A PB-gázpalack jobbmenetes sapkáját lecsavarjuk.

6, A palack szelepének zárt állapotát ellenőrizzük.

7, A szelepről 27 mm laptávú villáskulccsal lecsavarjuk a balmenetes záróanyát.

8, A nyomáscsökkentő hollandi csavaranyjába pontosan illeszkedve 1 db bőr tömítőgyűrűt helyezünk, majd a hollandicsavart a palackszelep balmenetes csonkjára felcsavarjuk és 27 mm laptávű villáskulccsal meghúzzuk.

9, Ezt követőenszappanos-vizes habzó oldalttal és ecettel ellenőrizzük a szerelvények tömörségét az alábbiak szerint.

a, meggyőződünk a gázkészülék csapjainak zárt állásáról

b, megnyitjuk a gázpalack szelepét

c, szappanos habbal végigkenjük :

- a palack szelepét,

- a nyomsácsökkentőt (főként a peremeknél) és a csatlakozó hollandi csavaranyát,

- a gumitömlőt, mind a két bilinccsel rögzitett csatlakozásnál a tűzhelyen lévő tömlővéget és a másik oldara felszerelt záró anyát.

AZ ELLENŐRZÉST NYÍLT LÁNGGAL TILOS ELVÉGEZNI!!

10, Ha szivárgást, buborékképzősédt észlelünk az ellenőrzés során a palackszelepet elzárjuk. A kötések ismételt meghúzásával a szivárgást meg kell szüntetni. Ezt követően ismételtenszappanhabos tömörség-ellenőrzést kell végezni.

11, Ha a szerelvényt tömörség-ellenőrzést kell végezni.

12, Ha az ellenőrzés vagy a készülék ezt követő üzembe helyezése során bármilyen rendellenességet észlelünk, a palack szelepét zárjuk le és forduljunk szakemberhez vagy szakvállalathoz problémánkkal.

Sérülés vagy egyéb rendellenesség (pl. szállítási sérült) esetén a tűzhelyet bekötni TILOS!

Ilyen esetben a bekötéshez szakvállalat segítségét kell kérni.

A "LUX" típusú tűzhelyek elektromos hálózatra kapcsolása

A tűzhelyek gáz sütőkamrával, sütővilágítással és elektromos gázgyújtással készülnek. A sütővilágítás és az elektromos gázgyújtással készülnek. A sütővilágítás és az elektromos gázgyújtás kapcsolója a szerelvényfalon található. A sütővilágítás bekapcsolási idejének egyéni megválasztásával lehetőség van a sütőtér folyamatos, illetve időszakos megvilágítására.

Elektromos hálózatra történő csatlakoztatás a tűzhelyre szerelt csatlakozóvezetékkel és villásdugóval történik. A szükséges feszültség 220 V, 50Hz.

A szükséges csatlakozási pont. védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzat. 220 V, 6 A.

A csatlakozóvezeték meghosszabítása TILOS!

A "KOMBI" tűzhely elektromos hálózatra kapcsolása

A tűzhely elektromos fűtésű sütőkamrával, beépített grillfűtéssel, grillmotorral és a gázégőgköz elektromos gyújtóberendezéssel készül. A sütőtérvilágítás a sütő bekapcsolásával egyidejűleg automatikusan kapcsolódik. A készülék 1 fázisú, 220 V, 50Hz feszültségű hálózatra csatlakoztatható a beszerelt csatlakozóvezetékkel és villásdugóval.

A villásdugó 220 V, 16A áramerősségű védőföldeléssel ellátott dugaszoló aljzatba csatlakoztatható. A villásdugóval ellátott vezeték meghosszabítása TILOS!

Figyelem: A 16A.es dugaszoló aljat szerelésnél felül kell vizsgálni a kiépített hálózati vezeték terhelhetőségét!

A "VARIANT" tűzhely elektromos hálózatra kapcsolása

A készülék helyhez kötött kivitelű, villásdugóval nem csatlakoztatható a hálózatra, fix bekötést igényel. A bekötést csak szakképzett szerelő, vagy márkaszerviz végezheti. A hálózat és a készülék közé egy főkapcsoló beiktatása szükséges, a vonatkozó szabványelőírások szerint. A csatlakozást 3 fázisú hálózatra (3N) kell végezni.

A készülék csak váltakozó áramú hálózatra csatlakoztatható. A készülék I. érintésvédelmi osztályú, védőföldeléssel kell ellátni. Tűz elleni védelem szempontjából "X" típusú.

A tűzhely bekötése a hátlap alján levő szerelőfedél eltávolítása után (2db csavar) a beszerelt kapocsrészen történik.